کاربرد : صنایع ساختمانی ( سقف لوله ها و پوشش دیواره ها ) و صنایع سرمایشی و گرمایشی ( کف سردخانه‌ها )

دیدگاه شما