کاربرد : صنایع ساختمانی (سقف لوله ها و پوشش دیواره ها) ، صنایع سرمایشی و گرمایشی ( کف سردخانه‌ها )

دیدگاه شما